70 de furnizori amendați de către ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a comunicat procese verbale de aplicare a sancțiunii cu avertisment sau amendă contravențională unui număr de 70 de furnizori de comunicaţii electronice care nu și-au îndeplinit obligația de transmitere, în mod corect si complet, către ANCOM a listei localităţilor în care au furnizat în mod efectiv reţele şi servicii în cea de-a doua jumătate a anului 2013.

Conform Deciziei nr. 987/ 2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele publice terestre la punct fix sau cu mobilitate limitată, pe suport fizic (perechi metalice torsadate, cablu coaxial, cablu UTP/FTP sau fibră optică), respectiv radioterestru, precum şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul acestora, au obligaţia de a raporta semestrial către ANCOM până la data de 10 august și, respectiv, până la data de 10 februarie localitățile în care au furnizat efectiv rețele și servicii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie a anului în curs respectiv, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie a anului anterior.

Cei 70 de furnizori au fost sancționați pentru faptul că nu au transmis informațiile aferente celui de-al doilea semestru al anului 2013 sau pentru neraportarea, în mod corect și complet a acestor informații. Astfel, 9 furnizori au fost sancționați cu amendă contravențională în valoare de câte 5.000 de lei fiecare, 9 dintre ei au primit avertisment cu măsuri în vederea remedierii, iar 52 au fost sancționați cu avertisment.

De la data de 1 iulie 2013, furnizorii de comunicații electronice au obligația de a transmite datele statistice către ANCOM exclusiv prin intermediul unei aplicații informatice online, utilizând semnătură electronică certificată. Pe baza listelor de localităţi raportate de furnizori, ANCOM întocmeşte harta de acoperire cu servicii furnizate la puncte fixe ( telefonie, internet și TV prin cablu sau IP) disponibilă online aici. Utilizatorii au opțiunea de a introduce județul și localitatea pentru care doresc să afle acoperirea cu unul sau mai multe servicii, iar aplicația returnează o listă a furnizorilor ce oferă serviciul/serviciile selectat(e) în localitatea respectivă.

      Cristian Iosub