ANCOM considera ca nu este necesara compensarea costului net aferent furnizarii serviciului universal postal in anul 2014

ANCOM a analizat caracterul de sarcina injusta a costului net aferent furnizarii serviciului universal postal in anul 2014 de catre Compania Nationala Posta Romana (CNPR) si a constatat ca rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciului universal a depasit nivelul ratei rezonabile de rentabilitate. Prin urmare, costul net aferent furnizarii acestor servicii nu constituie o sarcina injusta pentru CNPR, iar Autoritatea considera ca nu este necesara compensarea acestuia.

CNPR este furnizorul de serviciu universal postal desemnat in Romania si are dreptul de a solicita compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, care reprezinta diferenta dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal si costul net al furnizorului in cazul in care si-ar desfasura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fara a avea obligatii de serviciu universal. Conform noilor prevederi intrate in vigoare in 2015, costul net reprezinta o sarcina injusta daca sunt indeplinite in mod cumulativ doua conditii legate de nivelul rentabilitatii capitalului mediu angajat si de pragul de materialitate al veniturilor inregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Pentru compensarea costului net, ANCOM a primit in data de 14 august cererea de cost net a CNPR, insotita de situatia privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2014, precum si de Raportul de constatari faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, intocmit de un auditor independent.

Pentru evaluarea caracterului de sarcina injusta pe baza conditiilor de mai sus, ANCOM a extras informatiile relevante din situatiile financiare separate intocmite de CNPR pentru anul 2014.

Pentru a evalua in ce masura costul net reprezinta o sarcina injusta pentru CNPR, Autoritatea a calculat nivelul rentabilitatii capitalului angajat al serviciului universal si a constatat ca, in anul 2014, furnizorul de serviciu universal a inregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera serviciului universal, iar rentabilitatea capitalului angajat a fost superioara nivelului rezonabil al rentabilitatii stabilit de ANCOM pentru anul 2014 la 13,10%. Avand in vedere faptul ca primul criteriu nu a fost indeplinit si astfel al doilea criteriu nu a mai fost necesar a fi analizat, Autoritatea constata ca valoarea costului net nu reprezinta o sarcina injusta in sarcina furnizorului de serviciu universal si nu va fi compensat.

Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile. Furnizorul de serviciu universal desemnat are obligatia de a furniza servicii la tarife accesibile pe intreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv in zonele situate in conditii geografice exceptionale sau cu densitate scazuta a populatiei, acolo unde volumul de corespondenta este mic si din acest motiv activitatea poate fi neprofitabila.

Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal in anul 2014 poate fi consultat aici.

      Cristian Iosub