Codul fiscal 2015


In noua varianta de
Cod Fiscal, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015, aflata in prezent in dezbatere publica, dispare posibilitatea de optiune – respectiv acea fraza si toate persoanele fara venituri vor fi obligate sa se inregistreze la fisc si sa plateasca contributia lunar, calculata la salariul minim din bani pe care NU ii realizeaza. 

“Extras din actualul Codul Fiscal:

ART. 296^32 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care nu realizează venituri
(1) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I – III, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară.
(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Adica si acum daca nu ai bani sa treci strada, trebuie sa contribui la CASS la nivelul salariului minim. Puie Monta !

 

Si ca sa fie treaba, treabă, conform Codului Fiscal actual, eu ca si persoana juridică plătesc CASS pe dividende !

ART. 296^27 Contribuabilii

(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

a) *** Abrogat;

b) investiţii;

c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III;

e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii

(1) Veniturile din investiţii cuprind:

a) dividende;

taxe-si-impozite-in-noul-cod-fiscal

 

      Cristian Iosub