Este legală comercializarea, deținerea și utilizarea dispozitivelor de bruiaj? (răspuns ANCOM)

Am mai scris și prin 2013 despre sistemele de bruiaj iar în articolul de mai jos revin cu cadrul legal și sancțiuni. În prezent, cadrul legislativ național interzice fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio sau dispozitivelor destinate să producă interferențe prejudiciabile, cunoscute și sub numele de jammere. Interferenţa prejudiciabilă (1) este acea interferenţă care periclitează ori produce o degradare substanţială a parametrilor de funcţionare a unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de radiocomunicaţii, inclusiv a celor destinate siguranţei vieţii ori care, în orice mod, afectează, obstrucţionează sau întrerupe în mod grav şi repetat un serviciu de radiocomunicaţii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale internaţionale, ale Uniunii Europene ori cele naţionale.

Pe parcursul anului 2019 au fost actualizate (2) prevederile legislative privind echipamentele destinate să producă interferențe prejudiciabile și au fost actualizate și clarificate atribuțiile de supraveghere și control pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice ale ANCOM și ANPC. Astfel, conform Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață și a celor aparținând utilizatorilor finali, alţii decât consumatorii. Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor radio aparținând consumatorilor, în condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform noilor prevederi legislative, ANCOM poate solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul domeniilor și subdomeniilor .ro, transmiterea datelor sau a informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care introduc / pun la dispoziţie pe piaţă echipamente radio/aparate prin mijloace electronice (3). De asemenea, ANCOM deține și competența de a decide confiscarea jammerelor (4). În cazul în care ați întâlnit magazine online care oferă spre vânzare astfel de dispozitive, puteți să sesizați ANCOM.

Nerespectarea prevederilor actelor normative în vigoare cu privire la echipamentele radio sau dispozitivele destinate să producă interferențe prejudiciabile, cunoscute și sub numele de jammere, constitie contravenție ce poate fi semnalată către ANCOM și se sancționează cu amenzi cuprinse între 15.000 – 50.000 de lei (5).

În plus, în contextul cadrului actual de reglementare al Uniunii, pentru care ar trebui analizate noi soluții care să poată contribui la o supraveghere eficientă a pieței în cadrul Uniunii, într-o epocă în care tehnologiile digitale sunt în continuă dezvoltare și este necesară abordarea unor noi riscuri pentru a se garanta siguranța utilizatorilor finali, la jumătatea anului 2021 va intra în vigoare și Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, care este direct aplicabil în România și va aduce clarificări și completări actualului cadru de reglementare și conform căruia autoritățile de supraveghere a pieței vor fi în măsură să gestioneze mai bine noi forme de activitate economică pentru a garanta siguranța utilizatorilor finali și buna funcționare a pieței interne.

Scurt istoric legislativ

Hotărârea Guvernului nr. 431/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 9 iulie 2019 și a intrat în vigoare începând cu data de 8 august 2019.

Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio transpune în legislația națională Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică transpune în legislația națională Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC) a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare).

Se aplică și principii ori norme din cadrul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Întreg cadrul legislativ aplicabil compatibilității electromagnetice și punerii la dispozitie pe piață a echipamentelor radio este disponibil pe site-ul ANCOM, aici.


 

  1.  A se vedea art. 4 alin. (1) pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare
  2.  A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 431/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
  3.  Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 431/2019
  4.  Potrivit Art. 53 alin. (1) din HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare
  5.  Potrivit Art. 9 alin (2), Art.51 alin.(1), pct. 40, Art.51 alin.(2) pct. 21 din HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare
      Cristian Iosub