Informatiile privind incetarea si modificarea contractelor, disponibile pe site-urile furnizorilor

ancom_infocentru

Furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice, pe site-urile proprii, toate informațiile legate de încetarea contractului sau condițiile de modificare a acestuia. Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, alături de datele privind condițiile de modificare, cesiune sau încetare a contractului, furnizorii trebuie să publice și demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea sau modificarea contractului.

De exemplu, operatorii trebuie să indice, după caz, adresa de e-mail, adresa poștală sau numărul de telefon/fax la care utilizatorii pot transmite cererea de reziliere a contractului etc.; de asemenea, dacă se solicită completarea unor formulare/cereri-tip puse la dispoziție de furnizor, trebuie să se indice și modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia acestora. Operatorii mai au obligația de a face cunoscute, pe site-urile proprii, penalitățile aplicabile în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

ANCOM îi sfătuiește pe utilizatori să solicite în scris încetarea contractului, de exemplu, prin depunerea unei astfel de cereri în magazinele furnizorilor sau prin e-mail, în măsura în care furnizorul le oferă o astfel de posibilitate, întrucât pot exista situații în care utilizatorii trebuie să facă dovada transmiterii unei astfel de solicitări.

Potrivit aceleiași decizii a ANCOM, toate aceste informații trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.

În ceea ce privește modificarea unui contract, aceasta se poate face la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul, sau la inițiativa furnizorului. În anumite situaţii, furnizorul are dreptul să schimbe anumite clauze din contract dar, în acest caz, are obligaţia să-și informeze abonații despre întinderea și conținutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonații pot renunţa la contract fără a plăti despăgubiri. Furnizorul poate să transmită notificarea prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, caz în care va fi însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării. Indiferent de modul în care operatorul transmite notificarea, acesta trebuie să asigure transmiterea integrală a textului notificării, fără a face trimitere la alte surse de informare. De asemenea, notificarea trebuie să fie separată de orice material publicitar.

Furnizorii sunt obligați să mai publice, pe site-ul propriu, și condițiile de furnizare a serviciilor, contractul-cadru și termenii și condițiile aplicabile în cazul cartelelor preplătite, procedurile de măsurare și gestionare a traficului și politica de utilizare a serviciilor, aria de furnizare a serviciilor, precum și procedura privind soluționarea reclamațiilor care vin din partea utilizatorilor.

Dacă furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunţa contractul fără penalităţi, ANCOM poate lua măsuri. Sesizările pot fi trimise aici. Utilizatorii pot afla mai multe detalii despre contractele încheiate cu un furnizor și despre informațiile pe care aceștia sunt obligați să le publice pe site-urile proprii de internet prin intermediul secțiunii InfoCentru din website-ul ANCOM.

Decizia ANCOM nr. 158/2015 a intrat în vigoare în luna iunie și stabilește categoriile de informații pe care furnizorii de comunicații electronice trebuie să le aducă la cunoștința utilizatorilor.

      Cristian Iosub