Model condică prezență (pentru sediu social sau puncte de lucru)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017, a fost publicata Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 53 din 04.08.2017  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care aduce o serie de modificari importante asupra Codului Muncii.

Una dintre acestea consta in faptul ca – angajatorul va avea obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru.

Poți descărca mai jos un model de condică prezență în format .doc și .xls.

În plus, s-au produs cateva modificari importante asupra Codului Muncii, între care:

  • A fost introdus un nou articol prin care se reglementează şi se defineşte „munca nedeclarată”. Se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate (– 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată).

Totodată, ca sancţiune complementară, inspectorul de muncă va avea competența şi obligaţia de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

  • A fost introdusă obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru angajaţii care prestează activitate în acel loc.

Totodată, angajatorul va avea obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru.

  • Au fost stabilite noi contravenţii, iar nivelul unor amenzi a fost crescut.
  • Primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

O altă modificare importantă este posibilitatea angajatorului de a achita jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii, sau după caz, de la data comunicării procesului verbal de sancționare, cu posibilitatea reluării activităţii numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele, adică: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

      Cristian Iosub