Modificări legislative în domeniul numerotației și al portabilității

ANCOM a stabilit astăzi modificarea mai multor acte normative care reglementează domeniul numerotației, resurselor tehnice și al portabilității. Principalele măsuri vizează facilitarea procesului de portare, respectiv crearea cadrului pentru apariția și dezvoltarea unor noi furnizori de servicii de comunicații electronice.

Pentru că în perioadele în care unii furnizori de telefonie lansează oferte atractive se înregistrează creșteri semnificative ale numărului de portări, ANCOM a decis creșterea capacității minime de procesare zilnică a cererilor de portare de către un furnizor donor, atât pentru numerele de telefonie fixă (de la 200 la 300 în cazul numerelor de telefonie din București și județul Ilfov și de la 100 la 150 pentru restul județelor), cât și pentru numerele de telefonie mobilă (de la 1.200 la 2.000). De asemenea, ANCOM a prevăzut un nou mecanism prin care această capacitate de procesare să fie chiar suplimentată în eventualitatea în care noile praguri minime nu sunt suficiente.

Corelat, crește și capacitatea de procesare zilnică a bazei de date centralizate care deservește procesele de portabilitate a numerelor, administrată de ANCOM, de la 6.000 de numere portate la minim 12.000 de numere portate în fiecare zi.

Pentru a permite furnizorilor de comunicații electronice și ANCOM să își adapteze sistemele la noile reguli acestea vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2015.

În plus, ANCOM a creat cadrul de reglementare pentru ca furnizorii beneficiari ai unui transfer de numerotație de la un titular de licență să implementeze și portabilitatea numerelor. Până în prezent doar titularul de licență implementa funcționalitățile de portabilitate pentru furnizorul căruia îi transfera numere. Varianta curentă nu este eliminată, dar furnizorii beneficiari vor avea posibilitatea să implementeze portabilitatea numerelor, variantă care le-ar permite să acționeze pe piață într-un grad mai ridicat de independență față de titularul de licență.

Un alt element de noutate constă faptul prevederea condițiilor în care furnizorii beneficiari ai unui transfer de numerotație pot transfera, la rândul lor, respectivele resurse de numerotație către alți furnizori de servicii de comunicații electronice. Prin acest nou cadru, ANCOM a urmărit oferirea unui spectru cât mai larg de opțiuni de acces la resurse de numerotație pentru furnizorii de servicii de comunicații electronice și încurajarea apariției unora noi, care pot acoperi segmente de piață insuficient deservite în prezent. Astfel, se facilitează intrarea pe piaţă, de exemplu, a unor operatori mobili virtuali simplificați (MVNO simplificați) ori agregatori (MVNE).

Decizia adoptată astăzi intervine asupra prevederilor cuprinse în șase acte normative emise anterior de Autoritate: Decizia nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere scurte pentru servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, Decizia nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, Decizia nr. 379/2013 privind alocarea și utilizarea numerelor naționale scurte pentru servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, Decizia nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice, Decizia nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor și Decizia nr. 3.444/2007 privind adoptarea condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor.

Autoritatea va transmite noua decizie spre publicare în Monitorul Oficial al României, iar prevederile acesteia vor intra în vigoare la trei zile de la publicare, cu excepția măsurilor indicate mai sus ca având termen de intrare în vigoare 1 noiembrie 2015.

  1. Nimic despre optiunea de a face solicitarea de portare online, asa cum se intampla in tari civilizate…obtii acel PAC code de la donor, aplici online si gata, nu mai faci un drum pana la acceptor/dealer sa completezi cererea de portare.

    Cristian Iosub