Operatorii vor transmite online informaţii către ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică un proiect de decizie prin care propune ca  anumite documente, date sau informaţii care trebuie puse la dispoziţia ANCOM de către furnizorii de comunicaţii electronice să fie transmise Autorităţii exclusiv prin intermediul unei aplicaţii informatice, utilizând semnătură electronică certificată.

Furnizorii vor transmite ANCOM prin intermediul unei aplicaţii informatice diferite documente şi informaţii, precum: datele statistice cu privire la piaţa de comunicaţii electronice, situaţiile financiare/declaraţiile financiare anuale, raportul anual de utilizare a resurselor de numerotaţie, notificarea privind activarea resurselor de numerotaţie, lista localităţilor în care se furnizează efectiv reţele şi servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe, copiile de pe acordurile de acces şi de interconectare, cererile privind asigurarea conectării şi accesului la un punct fix, la rețeaua publică de telefonie, care nu au putut fi satisfăcute în condiții comerciale. De asemenea, în anumite condiţii şi situaţii, furnizorii vor transmite electronic la ANCOM şi alte documente şi informaţii solicitate de către Autoritate.

Toate aceste documente şi informaţii vor fi transmise exclusiv prin intermediul unei aplicaţii informatice, utilizându-se semnătura electronică certificată, începând cu 1 iulie 2013 pentru majoritatea acestora,  respectiv 1 ianuarie 2014 pentru celelalte.

Ofertele comerciale corespunzătoare serviciilor de telefonie la puncte fixe, telefonie la puncte mobile şi acces la internet în bandă largă pentru realizarea şi actualizarea permanentă a comparatorului de tarife se vor transmite electronic, prin intermediul unei alte aplicaţii informatice, utilizându-se de asemenea semnătura electronică certificată.

Proiectul de decizie privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi de modificare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate fi consultat aici.

      Cristian Iosub