R.A.T.B. a fost amendat :)

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Anca Opre, a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de 2.000 lei Regiei Autonome de Transport Bucureşti, pentru efectuarea de copii ale actelor de identitate ale elevilor şi studenţilor care solicită eliberarea abonamentelor cu tarif redus. Această faptă constituie contravenţia de „prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 33 din Legea nr. 677/2001.

În investigaţia realizată s-a constatat că operatorul a scanat şi a reţinut copii ale actelor de identitate şi ale altor documente ce conţineau codul numeric personal al solicitanţilor (de ex: certificat de naştere, paşaport, carte de rezidenţă), cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 677/2001.

Subliniem că efectuarea de copii de pe documentele care conţin codul numeric personal este interzisă, potrivit prevederilor art. 6 din Decizia nr. 132/2011 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu excepţia situaţiei în care există o prevedere legală expresă ori când se obţine acordul persoanei respective sau cu avizul aceleiași autorităţi.

În acelaşi timp, în considerarea riscurilor asupra vieţii private a unui număr semnificativ de persoane, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus ca Regia Autonomă de Transport Bucureşti să înceteze reținerea de copii ale respectivelor documente şi să şteargă baza de date deja constituită, în termen de 10 zile de la data emiterii Deciziei nr. 68/31.07.2013.

Sursa : http://www.dataprotection.ro/?page=stire_06062013&lang=ro

In rest, una scurta cu ANCOM cat timp am treaba prin gradina : “În prima jumătate a acestui an, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a efectuat un număr de 2.767 de acţiuni de control în urma cărora  au fost aplicate 104 avertismente şi 18 amenzi, în cuantum total de 94.800 de lei.”

amenda-contraventionala

      Cristian Iosub